Lidmaatschap

De contributie per jaar vooraf te voldoen op de rekening van onze penningmeester. Per Bank op nummer NL84 RABO 0106703102, t.n.v. De Vogelvriend per adres P.A.M. Straver, te Berkel en Rodenrijs

Vanaf 2013 bieden wij de mogelijkheid van een automatische betaling van de contributie. DOWNLOAD de machtigingsformulieren, vul uw NAW-gegevens in incl. het IBAN nummer van uw Bank- of Giro-rekening, onderteken het en geef het af aan de penningmeester op onze ledenbijeenkomsten.

Nooit meer te laat de contributie betalen is handig en makkelijk voor u en voor onze penningmeester.
klik hier >> machtigingsformulieren-B18
Nieuwe leden betalen eenmalig 2,50 euro inschrijfgeld, tegelijk te voldoen met 1e contributie.

Jeugd leden

Alle leden vanaf de leeftijd van 8 jaar t/m het jaar waarop de leeftijd van 17 jaar is bereikt, vallen bij onze vereniging en de N.B.v.V in de groep Jeugd.

• Zij ontvangen maandelijks het blad ONZE VOGELS .
• Krijgen een eigenkweek nummer via de N.B.v.V.
• Worden door onze jeugdcoördinator begeleid bij aanschaf, verzorging, kweek en het tentoonstellen van hun favoriete vogel(s).
• Hebben een eigen hoekje op de jaarlijkse Tentoonstelling van de N.B.v.V. te Apeldoorn.
• Worden via het Jeugd District Team 1x per jaar uitgenodigd op de speciale jeugd district dag ZUID HOLLAND.

De contributie voor dit alles bedraagt: 19,50 Euro per jaar.


Senior leden
Alle leden vanaf de leeftijd van 18 jaar , vallen bij onze vereniging en de N.B.v.V in de groep Senior leden.

• Zij ontvangen maandelijks het blad ONZE VOGELS.
• Krijgen een eigenkweek nummer via de N.B.v.V.
• Worden, indien gewenst, adviserend ondersteund bij de aanschaf en keuze van hun favoriete vogel(s) voor de kweek en jaarlijkse tentoonstellingen.
• Worden 6x per jaar uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst.
• Zijn van harte welkom als vrijwilliger voor het uitvoeren van de diverse taken tijdens onze jaarlijkse onderlinge tentoonstelling.
De contributie voor dit alles bedraagt: 32,00 Euro per jaar.
Donateurs en Ondersteunende leden
Alle overige leden die alléén onze vereniging een warm hart toedragen zijn onze donateurs en Ondersteunende leden.

• Zij ontvangen maandelijks niet het blad ONZE VOGELS.
• Zijn niet ingeschreven bij de N.B.v.V.
• Worden, indien gewenst, geadviseerd bij de aanschaf en verzorging van hun favoriete vogel(s).
• Worden 6x per jaar uitgenodigd voor een ledenbijeenkomst.
• Zijn van harte welkom als vrijwilliger voor het uitvoeren van de diverse taken tijdens onze jaarlijkse onderlinge tentoonstelling.
De contributie voor dit alles bedraagt: 26,50 Euro per jaar.