Over ons

In januari 1960 is De Vogelvriend opgericht door enkele vogelliefhebbers uit Berkel en Rodenrijs en sindsdien aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, kortweg de N.B.v.V. 

De N.B.v.V. is een overkoepelende organisatie waar landelijk ruim 32.000 vogelliefhebbers lid van zijn via een van de 600 afdelingen. Binnen deze bond vertegenwoordigen wij de afdeling B18 ondergebracht in Rayon2 van het District Zuid-Holland .

Onze doelstelling is: Het op een juiste en verantwoorde manier houden en kweken van volière vogels en de belangen van onze vogels, leden, en onze hobby op een zo breed mogelijke manier te behartigen binnen de  N.B.v.V. Maandelijks ontvangen onze leden het maandblad ONZE VOGELS.

Dit jaar staan er weer leuke activiteiten gepland en via onze nieuwsblad, Agenda, en tentoonstelling pagina’s zullen wij u daarvan op de hoogte houden. 

Wij organiseren 7 maal per jaar een gezellige leden bijeenkomst om kweek ervaring uit te wisselen, nieuwe kennis en kennissen op te doen. Het bestuur nodigt U van harte uit z’n avond eens te komen bijwonen.