• De Vogelvriend B18

  • De Vogelvriend B18

  • De Vogelvriend B18

  • De Vogelvriend B18

Copyright 2020 - De Vogelvriend B18

Inloggen Webmaster


Tentoonstelling

59ste ONDERLINGE TENTOONSTELLING 2019

Beste vogelvrienden,

Wat gaat de tijd toch snel, het is al weer tijd om ons bezig te gaan houden met onze Tentoonstelling
van 2019. Het wordt dit jaar de 59ste Onderlinge Tentoonstelling.

De Tentoonstelling wordt organiseert in week 46.

Om dit wederom tot een groot succes te volbrengen, hebben wij u als inzender, hard nodig.
Ook als u denkt: Dat is niets voor mij, doe gewoon een keertje mee. Een leuke en leerzame ervaring.

Wij helpen eventueel met het invullen van het inschrijfformulier.

Download hier het Tentoonstellingsprogramma zoals het inschrijfformulier en reglement 2019.
                                                                                                                                               (rechter muisknop op de link en dan link opslaan als..)

Download hier het Tentoonstellingsposter.
                                                 (rechter muisknop op de link en dan link opslaan als..)

Ook dit jaar wordt de TT gehouden in 't Kievitsnest, Wilgenlaan 5 te Berkel en Rodenrijs.

Uiteraard garanderen wij dat uw vogels een optimale verzorgen krijgen tijdens de tentoonstelling.
De zaal is rolstoelvriendelijk en er is ruim voldoende parkeer gelegenheid.
Wij hopen dat u, vogelliefhebbers van Lansingerland, ons wilt helpen om deze tentoonstelling
wederom tot een succes te maken. Uw inschrijfformulier moet uiterlijk WOENSDAG 30 OKTOBER
bij de secretaris binnen zijn.

De TT secretaris.

Over ons (B18)

 In januari 1960 is De Vogelvriend opgericht door enkele vogelliefhebbers uit Berkel en Rodenrijs en sindsdien aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, kortweg de N.B.v.V. 

De N.B.v.V. is een overkoepelende organisatie waar landelijk ruim 32.000 vogelliefhebbers lid van zijn via een van de 600 afdelingen. Binnen deze bond vertegenwoordigen wij de afdeling B18 ondergebracht in Rayon2 van het District Zuid-Holland .

Onze doelstelling is: Het op een juiste en verantwoorde manier houden en kweken van volière vogels en de belangen van onze vogels, leden, en onze hobby op een zo breed mogelijke manier te behartigen binnen de  N.B.v.V. Maandelijks ontvangen onze leden het maandblad ONZE VOGELS.

Dit jaar staan er weer leuke activiteiten gepland en via onze nieuwsblad, Agenda, en tentoonstelling pagina's zullen wij u daarvan op de hoogte houden. 

Wij organiseren 7 maal per jaar een gezellige leden bijeenkomst om kweek ervaring uit te wisselen, nieuwe kennis en kennissen op te doen. Het bestuur nodigt U van harte uit z'n avond eens te komen bijwonen.

Updates

20-10-2019

Aankondiging onze jaarlijkse tentoonstelling.

 


1-10-2019

De ringen zijn binnen, degene die ringen hebben besteld kunnen deze komen halen op het bekende adres of deze worden meegenomen naar de aankomende verenigingsavond.


24-9-2019

 Geacht vogelvriend lid,

De vakantie is weer voorbij, dus de gezellige avonden komen er weer aan. Om te beginnen op:

Woensdag 25 september 2019
20:00 uur opening door de voorzitter.
20:15 uur lezing door de heer Chris van Dam
over de groen zoom van Lansingerland
21:15 uur PAUZE met loterij.
21:45 uur Lezing vervolg over Neophema's.
23:00 uur Sluiting.

Ringenbestelling 2020

ronde 1: is geweest
ronde 2 inleveren tot 20 september 2019.......uitleveren na 15 december 2019
ronde 3 inleveren tot 20 januari 2020.............uitleveren na 1 april 2020
ronde 4 inleveren tot 20 maart 2020..............uitleveren na 15 mei 2020
Ringencommissaris Jurgen Boesveld


Onze ledenbijeenkomsten worden gehouden in de zaal van:

't Kievitsnest,

Speeltuin De Kievit
Wilgenlaan 5.

2650 AE Berkel en Rodenrijs.

Namens het bestuur van De-Vogelvriend.


20-07-2019

 

Beste leden en bezoekers.

Op 16-7-2019 bereikte ons het bericht dat Dhr. P. Onderdelinden, keurmeester en bestuurder in veel werkgroepen en speciaalclubs plotseling is overleden. De NBvV is zonder Piet niet voor te stellen. Hij was altijd aanwezig en vooral zijn foto's in veel vogelbladen (Onze Vogels en meer) zullen nu meer waardering krijgen. Hieronder kan men de rouwkaart bekijken. 

Wij wensen zijn familie en vele vrienden veel sterkte bij het verwerken van het verlies. 

 

 


26-04-2019 Ringen 2019-4

Geachte leden  

Indien u ringen besteld heeft voor ronde 2019-4 (welke normaliter uiterlijk 15 mei worden verzonden) kan ik u langs deze weg mededelen dat deze ronde is afgerond door de bond en deze reeds vandaag per post zullen versturen. Indien van toepassing kunt u ze dus begin volgende week al verwachten.


23-04-2019

Vernieuwde website. 

Zoals U ziet is de gehele site veranderd. Er zijn nog enkele kleine aanpassingen nodig om  alles vlekkeloos te laten lopen, maar de nodige informatie staat online. In de loop van de weken zal de site meer inhoud krijgen. 


 

f t g m