Lidmaatschap

De contributie per jaar  vooraf te voldoen op de rekening van onze penningmeester. Per Bank op nummer NL84 RABO 0106703102, t.n.v. De Vogelvriend per adres Peter Straver, te Berkel en Rodenrijs. 

Vanaf 2013 bieden wij de mogelijkheid van een automatische betaling van de contributie. DOWNLOAD de machtigingsformulieren, vul uw NAW-gegevens in incl. het IBAN nummer van uw Bank- of Giro-rekening, onderteken het en geef het af aan de penningmeester op onze ledenbijeenkomsten. 

Nooit meer te laat de contributie betalen is handig en makkelijk voor u en voor onze penningmeester.    

klik hier >>  machtigingsformulieren-B18

Nieuwe leden betalen éénmalig 2,50 euro inschrijfgeld, tegelijk te voldoen met 1e contributie.


Jeugd leden

 Alle leden vanaf de leeftijd van 8 jaar t/m het jaar waarop de leeftijd van 17 jaar is bereikt, vallen bij onze vereniging en de N.B.v.V in de groep Jeugd

 De contributie voor dit alles bedraagt: € 19,00 Euro per jaar.Senior leden

Alle leden vanaf de leeftijd van 18 jaar , vallen bij onze vereniging en de N.B.v.V in de groep Senior leden. 

De contributie voor dit alles bedraagt: € 34,00 Euro per jaar met machting (automatische incasso). € 36,00 zonder machting (automatische incasso).


Donateurs en Ondersteunende leden

Alle overige leden die alléén onze vereniging een warm hart toedragen zijn onze donateurs en Ondersteunende leden. 

De contributie voor dit alles bedraagt: € 26,50 Euro per jaar.