Beste vogelvrienden

Welkom op onze officiële website.

Beste Vogelvrienden,

In april schreef ik jullie dat we elkaar mogelijk weer in  september zouden zien.

Helaas neemt het virus weer enorm toe, het bestuur is de afgelopen weken 2x bij elkaar geweest om te bespreken en oordelen wat verstandig is.

Conclusie is: Het is voor het bestuur duidelijk, het is onverantwoord om nu nog iets te organiseren en zullen wij de komende maanden elkaar dus niet ontmoeten in speeltuin de Kievit. 

Ook helaas hebben wij dus moeten besluiten om ook GEEN Tentoonstelling dit jaar te organiseren. Wij kunnen en willen de hoofdelijke aansprakelijkheid en verantwoording daar voor niet nemen.                      

Het belang  van de gezondheid van onze leden staat boven het belang van het organiseren van een TT.

Onze leden bestaan voornamelijk uit oudere leden met een verhoogt risico. 

Uiteraard hebben wij ook overleg gehad betreffende de mening van de leden maar hebben alle vier te kennen gegeven om daar dan niet onze medewerking aan te verlenen omdat wij alle vier ook een groot risico zijn voor het krijgen van het bekende virus.

Vandaar dat wij jullie ook niet hebben benaderd, wij rekenen op jullie begrip hiervoor.

Ook hebben wij met andere verenigingen contact gehad en die hebben ook de zelfde mening.

Even tussen haakjes:

De jaarlijkse grote zebravinken show ruim 1000 vogels en een grote verkoop klasse in Beusichem waar veel leden belang bij hebben gaat dit jaar ook niet door.

De NK show (Vogel 2021) zal ook geen doorgang vinden met de huidige situatie en de hoofdbestuur heeft laten weten via Facebook en dergelijke dat de show in Zwolle niet wordt gehouden.

Mocht de situatie de komende maanden een andere wending nemen, wat wij natuurlijk hopen dan houden wij jullie daar uiteraard van op de hoogte.

Als laatste: Geniet van je vogels, Geniet van het gene wat nog wel mogelijk is, Geniet van je gezondheid en besef dat niet iedereen dat nog kan.

Namens het bestuur: Bas, Peter, Frans en André wensen wij jullie het aller beste toe.